ULTRALOPPSTÄVLINGAR

 

Här kommer mina berättelser från olika ultralopp att finnas. Jag kommer att flytta över mina berättelser från den gamla hemsida hit. Ni kan nå den gamla hemsida och läsa där så länge, genom att gå till Arkiv på menyn.