RACEPLAN 20?? - MY WAY TO IRONMAN
Kostnader
Datum Tävling  Plats Distans Gren
Oblig.
Ej oblig.
Resa
Bo
Bo bokat
Start Bet.
Utfall
Noteringar
         
       
         
Teckenförklaring
O = smärre reskostnader, bilresa till och från - mestadels inom Sverige. X = om det blir större kostnader som färja, flyg etc.
(X) = obligatorisk om jag får erbjudande att coacha
Obligatorisk = Tävling jag måste genomföra för att nå Badwater. Trots kortare distans än 100 miles kan den vara kavlificerande inför en Badwatergrundande tävling
El obligatorisk = Icke Badwatergrundande, men ger mig formmässigt en bra grund inför Badwater. Alltså ingen måste-tävling, men bra att ha i bagaget.
Datum inom parentes = Uppskattat tävlingsdatum eftersom det inte är fastställt. Baserat på tidigare tävlingsdatum.